Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie – etap II

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Chwaliszewska

  • Łączna kwota inwestycji: 1 701 891,28 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji etapu II przebudowano ulicę Chwaliszewską w Krotoszynie na odcinku o długości 1356m.

 

Inwestycję zrealizowano przy współudziale Miasta i Gminy Krotoszyn, która dofinasowała inwestycję w wysokości 850 945,64 zł.