Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa oddziałów chirurgii, interny oraz części bloku operacyjnego, a także zakup wyposażenia – SPZOZ Krotoszyn

 • Rok inwestycji: 2021-2024

 • Miejsce inwestycji: Szpital Powiatowy im. Marcelego Nenckiego, Krotoszyn, ul. Mickiewicza 21

 • Łączna kwota inwestycji: 9 000 000,00 zł

Opis inwestycji

Powiat Krotoszyński pozyskał dofinansowanie w wysokości 9 000 000,00 zł z II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te przekazano w formie dotacji na kolejne etapy modernizacji Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego w Krotoszynie.

Projekt objął następujące zadania:

 • przebudowa oddziałów chirurgii, interny oraz części bloku operacyjnego oraz zakup wyposażenia,
 • zakup i montaż 7 śluz podawczych w aptece,
 • zakup diadermii  chirurgicznej dla elektrochirurgii,
 • zakup 2 aparatów do hemodializy,
 • zakup dwóch zestawów do pielęgnacji  niemowląt,
 • zakup pierwszego wyposażenia oddziałów szpitalnych w nowym obiekcie.