Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup wyposażenia do zmodernizowanej siedziby Szpitala Powiatowego w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2020-2021

  • Miejsce inwestycji: Szpital Powiatowy im. Marcelego Nenckiego, Krotoszyn, ul. Mickiewicza 21

  • Łączna kwota inwestycji: 3 428 427,00 zł

Opis inwestycji

Powiat pozyskał z I transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  ponad 3,4 mln złotych. Były one wykorzystane na przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz dróg. Znaczną część przyznanej kwoty przeznaczono na doposażenie Szpitala Powiatowego, gdyż dofinansowanie zbiegło się z finalizacją rozbudowy szpitala z unijnej pożyczki Jessica 2.

Do szpitala zakupiono dzięki temu m.in. 9 aparatów KTG z WIFI + centrala dla oddziału położniczo-ginekologicznego, stół operacyjny dla sali cięć dla oddziału położniczo-ginekologicznego, 3 łóżka porodowe dla oddziału położniczo-ginekologicznego, 6 łóżek do intensywnej terapii dla OIOM, 12 kardiomonitorów dla kilku oddziałów szpitala, aparat USG dla izby przyjęć, digestorium dla apteki szpitalnej, wiertarkę ortopedyczną na blok operacyjny, zakupiono aparat do wykrywania wirusa COVID, urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń, dwa respiratory oraz dofinansowano zakup karetki.