Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej Roszki – Koźminiec, od km 0+000 do km 0+454 – dokończenie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: droga powiatowa Roszki – Koźminiec

  • Łączna kwota inwestycji: 314 990,23 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogę Roszki – Koźminiec od km 0+000 do km 0+454.

Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przy współudziale Miasta i Gminy Krotoszyn.