Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4918P w miejscowości Benice od km 0+000 do km 0+350

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Benice, droga powiatowa nr 4918P

  • Łączna kwota inwestycji: 1 261 103,12 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogę powiatową nr 4918P od km 0+000 do 0+350m. Inwestycję zrealizowano przy współudziale Miasta i Gminy Krotoszyn.

 

Na realizację inwestycji pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 570 462,00 zł.

Miasto i Gmina Krotoszyn dofinansowało inwestycję w kwocie 414 769,00 zł.