Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej 5158P w miejscowości Roszki – budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni – etap I

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Roszki, droga powiatowa 5158P

  • Łączna kwota inwestycji: 912 580,53 zł

Opis inwestycji

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.