Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej 5158P w m. Grębów od 0+500 do km 1+405 – dokończenie

  • Rok inwestycji: 2015

  • Miejsce inwestycji: m. Grębów, droga powiatowa nr 5148P

  • Łączna kwota inwestycji: 994 854,39 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 5158P w m. Grębów od km 0+500 do km 1+405 – dokończenie na długości  905 m.

Dofinansowanie  z  budżetu państwa w ramach NPPDL oraz dofinansowanie gminy Rozdrażew.