Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ulicy Grębowskiej odc. II – etap I w Koźminie Wlkp. (wraz z obiektem mostowym)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Koźmin Wlkp., ul. Grębowska

  • Łączna kwota inwestycji: 1 951 684,21 zł

Opis inwestycji

Inwestycję Powiat Krotoszyński zrealizował przy wsparciu Gminy Koźmin Wlkp. przy wsparciu z budżetu państwa.

W ramach zadania przebudowano 155 m drogi oraz obiekt mostowy.  Samorząd powiatowy pozyskał na ten cel 899 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 537 tys. zł przekazała gmina Koźmin Wlkp. ze swojego budżetu.