Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 5162P w miejscowości Gorzupia, ulica Krotoszyńska

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Gorzupia, ul. Krotoszyńska, droga powiatowa nr 5162P

  • Łączna kwota inwestycji: 202 359,83 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji wybudowano chodnik w ciągu drogi powiatowej w m. Gorzupia na ulicy Krotoszyńskiej. Zakres inwestycji: 340m.

 

Inwestycję zrealizowano w porozumieniu z Miastem i Gminą Krotoszyn.

 

Zadanie dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozyskano na ten cel kwotę 91 082,00 zł.

Miasto i Gmina Krotoszyn na realizację inwestycji przeznaczyła kwotę 50 000,00 zł.