Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa części budynku (Środowiskowego Domu Samopomocy) wraz z dobudową windy w Krotoszynie, ulica Langiewicza 2

  • Rok inwestycji: 2021-2022

  • Miejsce inwestycji: Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie, ul. Langiewicza 2

  • Łączna kwota inwestycji: 1 064 653,40 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji przebudowano budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie oraz dobudowano windę. Pozwoliło to zwiększyć liczbę miejsc w ośrodku z 40 do 50. Ośrodek zyskał 6 dodatkowych pomieszczeń terapeutycznych i spełnia standardy ośrodka wsparcia przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami.