Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Prace restauratorskie i konserwatorskie przy polichromiach ściennych – etap III – Kościół pw. św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, ul. Farna 10

  • Łączna kwota inwestycji: 329 352,40 zł

Opis inwestycji

Celem prac jest zatrzymanie destrukcji warstwy malarskiej postępującej na skutek czynnej działalności drewnojadów, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz wyeksponowanie jego walorów estetycznych i historycznych. Etap III jest kontynuacją szeroko zakrojonych prac remontowo-konserwatorskich rozpoczętych w roku 2018. Kontynuacja ostatniego etapu odsłaniania, konserwacji, restauracji oraz rekonstrukcji polichromii pozwoli przywrócić wnętrzu drewnianego kościoła właściwą mu rangę artystyczną i historyczną, a przede wszystkim zachować niezwykle ważne dla regionu dziedzictwo kulturowe.

Powiat Krotoszyński pozyskał na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (98%) i przekazał je w formie dotacji parafii.