Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie powiatu krotoszyńskiego

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Powiat Krotoszyński

  • Łączna kwota inwestycji: 536 689,63 zł

Opis inwestycji

W roku 2019 wykonano powierzchniowe utrwalenie dróg w gm. Koźmin Wlkp., gm. Zduny, gm. Kobylin oraz MiG Krotoszyn.

 

Łączny koszt inwestycji to 536 689,63 zł, w tym:

– gm. Koźmin Wlkp. 92 606,89 zł (zakres inwestycji: 7790m2),

– gm. Zduny 45 409,14 zł (zakres inwestycji: 6300m2),

– gm. Kobylin  46 765,04 zł (zakres inwestycji: 6300m2),

– miasto i gmina Krotoszyn 351 908,56 zł (zakres inwestycji: 38 971m2 (pojedyńcze utrwalenie) i 5688m2 (podwójne utrwalenie)).

 

Zadanie wykonano przy dofinasowaniu gmin:  Koźmin Wlkp. – 45 450,00 zł , Zduny – 22 725,00 zł, Kobylin – 22 725,00 zł, Krotoszyn – 175 954,28 zł.