Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Poszerzenie drogi 5155P Rozdrażew – Rozdrażewek

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: droga powiatowa nr 5155P Rozdrażew-Rozdrażewek

  • Łączna kwota inwestycji: 95 785,32 zł

Opis inwestycji

Remont drogi w m. Rozdrażewek – Różopole – poszerzenie na długości  548 m.

Dofinansowanie Gminy Rozdrażew: 33 419,86 zł.