Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Poprawa jakości świadczeń rehabilitacyjnych poprzez doposażenie w innowacyjne urządzenia robotyczne oddziału rehabilitacyjnego z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej w Koźminie Wlkp.

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Szpital w Koźminie Wlkp., ul. Stęszewskiego 9-10

  • Łączna kwota inwestycji: 500 000,00 zł

Opis inwestycji

Zakup urządzeń robotycznych do rehabilitacji.