Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej w jednostkach Powiatu Krotoszyńskiego

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie, ul. Floriańska 10 Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie, ul. Rawicka 7B

  • Łączna kwota inwestycji: 94 873,10 zł

Opis inwestycji

Przedmiotem przedsięwzięcia grantowego była poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej w czterech jednostkach organizacyjnych Powiatu Krotoszyńskiego: Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie, Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie. Zakupiono i zamontowano 9 szt. planów/map tyflograficznych w budynkach będących siedzibami jednostek, 10 szt. pętli indukcyjnych w budynkach będących siedzibami jednostek, przebudowano drzwi w budynku nr 3 Starostwa Powiatowego na dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakres projektu objął również usługi doradcze w zakresie opracowania procedur wyznaczających standardy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.