Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: ul. Chwaliszewska, Krotoszyn, droga powiatowa 5188P

  • Łączna kwota inwestycji: 1 479 869,10 zł

Opis inwestycji

Zadanie dofinansowane w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja polega na budowie chodników i przejść, które poprawią bezpieczeństwo pieszych.