Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Stara Obra

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: Stara Obra, droga powiatowa 4171P

  • Łączna kwota inwestycji: 326 507,24 zł

Opis inwestycji

22 kwietnia 2024 roku odbył się odbiór inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obra na długości łącznie 0,342km – Powiat Krotoszyński. Zakres prac obejmował wykonanie chodnika na długości 342 m, podwyższone przejście dla pieszych, oświetlenie solarne i aktywne przejście dla pieszych.

Całkowita wartość zadania to 326 507,24 zł. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 220 007,24 zł, Gmina Koźmin Wlkp. dofinansowała zadanie w wysokości 53 250,00 zł.