Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Ulica Piastowska w Krotoszynie – Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym przy placówkach oświatowych na przejściach dla pieszych…

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Piastowska - droga powiatowa nr 5215P

  • Łączna kwota inwestycji: 166 500,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie objęło remont chodnika na długości 51 mb oraz montaż urządzeń BRD (barierki, aktywne przejście dla pieszych, podwyższone przejście dla pieszych).

Na projekt pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.