Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja ulicy Stawnej w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Stawna

  • Łączna kwota inwestycji: 1 000 947,25 zł

Opis inwestycji

W ramach inwestycji wykonano modernizację ulicy Stawnej w Krotoszynie na odcinku o długości 590m.