Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja ulicy Kobierskiej w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Kobierska

  • Łączna kwota inwestycji: 469 301,45 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji zmodernizowano odcinek o długości 295 m. Inwestycja została wykonana w porozumieniu z Miastem i Gminą Krotoszyn, które dofinansowało zadanie w ponad 49%.