Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja – remont ulic Wiśniowej i Sosnowej w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Wiśniowa i ul. Sosnowa

  • Łączna kwota inwestycji: 812 854,61 zł

Opis inwestycji

Wykonano modernizację ulicy Wiśniowej i Sosnowej (376m, 3186,46m2 – nawierzchnia bitumiczna). Inwestycję zrealizowano z 50% dofinansowaniem Miasta i Gminy Krotoszyn.