Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja – przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: ul. Kaliska, Sulmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 1 952 853,24 zł

Opis inwestycji

Powiat pozyskał na tę inwestycję 98% dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6. PGR.

Ulica Kaliska w Sulmierzycach jest drogą powiatową łączącą dwa powiaty tj. krotoszyński i ostrowski. Droga ta jest równoległa do drogi wojewódzkiej DW444, w pobliżu przebiega też DK nr 36. Przebudowa ulicy Kaliskiej poprawi komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu lokalnego, stanie się docelowo alternatywną drogą na istniejących dróg – krajowej i wojewódzkiej, które łączą dwa powiaty.