Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Modernizacja – przebudowa drogi Kobylin – Górka – Zalesie Małe

 • Rok inwestycji: 2021-2023

 • Miejsce inwestycji: Kobylin-Górka-Zalesie Małe

 • Łączna kwota inwestycji: 5 582 503,36 zł

Opis inwestycji

Projekt – obejmujący modernizację drogi oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej, spełniającej funkcję pasa ruchu dla rowerów i dla pieszych bez podziału – połączył siedzibę gminy z dwoma dużymi wsiami. Celem była poprawa bezpieczeństwa i alternatywa dla ruchu samochodowego.  To m.in. niezwykle istotna dla gminy modernizacja drogi oraz budowa ścieżki z Kobylina przez Górkę do Zalesia, gdzie swą siedzibę ma  jeden z największych pracodawców w powiecie. Zadanie dofinansowano z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, edycja 1.

Zakres robót:

 • budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokości od 2,0 do 2,5 mb,
 • ułożenie nawierzchni w części jezdnej – dwie warstwy po 5 cm grubości wzmocnione siatką z geotekstylii,
 • remont dwóch przepustów,
 • montaż odwodnienia-kanalizacja, kratki ściekowe,
 • budowa zatoki autobusowej,
 • elementy bezpieczeństwa ruchu-progi zwalniające, bariery rurowe, bariery energochłonne , oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, utwardzenie poboczy obustronne w przekroju drogowym.