Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński

  • Rok inwestycji: 2021-2024

  • Miejsce inwestycji: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11; Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, ul. Zamkowa 1; I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 1

  • Łączna kwota inwestycji: 11 498 338,89 zł

Opis inwestycji

Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury edukacyjnej tj. kompleksowa realizacja zadań w trzech szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.

Zakres:

  1. Przebudowa budynku D – warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, polegająca na: rozbudowie sali dydaktycznej, budowie zespołu sanitarnego, dostosowaniu obiektu do potrzeb niepełnosprawnych.
  2. Prace przy zamku z XIV w. – zabytku, zarządzanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, polegające na: wymianie pokrycia dachowego, wymianie utwardzenia placu wraz z odcinkiem drogi dojazdowej, wymianie stolarki okiennej.
  3. Prace przy kompleksie budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, polegające na: przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodnej na posesji szkoły, kompleksowej modernizacji zagospodarowania terenu, wymianie stolarki okiennej w „małej” sali gimnastycznej wraz z wymianą podłogi sportowej, pracach dekarskich na budynku „małej” sali gimnastycznej oraz części pokrycia dachowego wraz z konstrukcją i pracami blacharskimi na głównym budynku.

Projekt realizowany jest z ponad 8-milionowym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.