Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja drogi powiatowej – ulica Raszkowska w Krotoszynie w obrębie przejazdu drogowo-kolejowego

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Raszkowska

  • Łączna kwota inwestycji: 200 199,85 zł

Opis inwestycji

 

 

W wyniku realizacji inwestycji zmodernizowano ulicę Raszkowską na odcinku 614,72m2. Inwestycję dofinansowało w 50% Miasto i Gmina Krotoszyn.