Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na Zakład Opiekuńczo–Leczniczy – etap I

 • Rok inwestycji: 2023-2024

 • Miejsce inwestycji: Szpital Powiatowy w Krotoszynie, ul. Bolewskiego 4-8

 • Łączna kwota inwestycji: 2 000 000,00 zł

Opis inwestycji

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń stacjonarnej opieki medycznej w województwie wielkopolskim, w tym opieki paliatywnej oraz opieki długoterminowej. Ponadto w wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości udzielanych świadczeń, poprawa warunków bytowych, bezpieczeństwa zdrowotnego i warunków sanitarnych.

Zadanie stanowi etap inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnego szpitala przy ul. Bolewskiego 4-8 w Krotoszynie na zakład opiekuńczo – leczniczy i opieki paliatywnej. Do marca 2022 r. w obiekcie funkcjonowały inne oddziały szpitalne, które zostały przeniesione do nowo wybudowanej części szpitala przy ul. Mickiewicza. Zadanie wpisano do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krotoszyna.

Projekt obejmuje:

 • wykonanie renowacji głównych drzwi wejściowych oraz balustrady schodów wewnętrznych,
 • zabudowę grzejników,
 • wymianę częściową stolarki okiennej wraz z podokiennikami w celu poprawienia efektywności energetycznej oraz dostosowania do wymagań ppoż.,
 • montaż witryn oszklonych na zabudowie w celu stworzenia dodatkowej przestrzeni do zabiegów rehabilitacyjnych oraz prowadzenia zajęć motorycznych z pacjentami,
 • montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w celu dostosowania do obowiązujących norm i przepisów,
 • wykonanie ścian i ścianek działowych w celu zmniejszenia ilości łóżek w salach chorych co pozwoli na podniesienie poziomu intymności i ergonomii pomieszczeń.

Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała kluczowy wpływ na poprawę komfortu pacjentów i ich rodzin.