Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim – adaptacja pomieszczeń i wyposażenie pracowni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe

 • Rok inwestycji: 2021-2023

 • Miejsce inwestycji: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11; Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie, Plac Jana Pawła II 5, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ul. Zdunowska 81, Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie, ul. Ostrowska 49, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, ul. Zamkowa 1 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wielkopolskim, ul. Klasztorna 39

 • Łączna kwota inwestycji: 1 863 889,77 zł

Opis inwestycji

Celem projektu była poprawa warunków kształcenia zawodowego w sześciu szkołach Powiatu Krotoszyńskiego oraz stworzenie warunków do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów tych szkół poprzez podniesienie atrakcyjności infrastruktury szkolnictwa zawodowego.

W ramach projektu powstało 6 pracowni w szkołach powiatu prowadzących kształcenie zawodowe:

 1. Pracownia analityczna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie – przeprowadzono modernizację pomieszczenia pracowni analitycznej oraz zakupiono nowoczesne wyposażenie laboratoryjne wraz z meblami laboratoryjnymi i drobnym wyposażeniem.
 2. Pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie – przeprowadzono adaptację pomieszczeń oraz zakupiono profesjonalne wyposażenie pracowni gastronomicznej – urządzenia kuchenne oraz nowe meble.
 3. Pracownia gastronomiczno-kelnerska w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie – przeprowadzono modernizację oraz zakupiono profesjonalne wyposażenie – urządzenia kuchenne, urządzenia do obsługi kelnerskiej oraz nowe meble.
 4. Pracownia gastronomiczno-cukiernicza w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie – przeprowadzono modernizację oraz zakupiono profesjonalne wyposażenie – urządzenia kuchenne, cukiernicze oraz nowe meble.
 5. Pracownia produkcji rolniczej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp. – przeprowadzono modernizację pomieszczeń oraz uzupełnienie braków w wyposażeniu dla pracowni, zakup wyposażenia i urządzeń (w tym m.in. ciągnik).
 6. Pracownia stolarsko-meblarska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wielkopolskim – projekt objął adaptację pomieszczeń oraz zakup nowego wyposażenia (urządzenia do obróbki drewna oraz inne pomoce dydaktyczne).