Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dostosowanie infrastruktury medycznej i lokalowej – SPZOZ Krotoszyn

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, ul. Młyńska 2

  • Łączna kwota inwestycji: 770 000,00 zł

Opis inwestycji

Zakupów wyposażenia dokonano dzięki środkom z budżetu państwa na niwelowanie skutków pandemii COVID – 19. Środki przekazał Wojewoda Wielkopolski.