Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Doposażenie pracowni biologiczno-ekologicznej w Liceum Ogólnokształcącym funkcjonującym w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.

 • Rok inwestycji: 2020

 • Miejsce inwestycji: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim ul. Zamkowa 1 (Liceum Ogólnokształcące ul. Borecka 28)

 • Łączna kwota inwestycji: 95 644,00 zł

Opis inwestycji

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim. Wyposażono pracownię biologiczno-ekologiczną służącą potrzebom dydaktycznym szkoły w zakresie nauk biologiczno-przyrodniczych, jak również popularyzacji działań na rzecz ochrony środowiska wśród uczniów szkoły oraz uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

Pracownia została wyposażona w łącznie 411 sztuk pomocy dydaktycznych zgrupowanych w 9 kategoriach:

 • filmy edukacyjne – 24 szt.,
 • zestawy doświadczalno-demonstracyjne – 40 szt.,
 • sprzęt komputerowy – 7 szt.,
 • urządzenia i podstawowy sprzęt dydaktyczny – 109 szt.,
 • wyposażenie pomocnicze – 123 szt,
 • przyrządy do pomiarów – 14 szt.,
 • modele i kolekcje okazów – 29 szt.,
 • gry edukacyjne – 3 szt.,
 • zestawy preparatów – 62 szt.

Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu.