Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Cyfrowy Powiat

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

  • Łączna kwota inwestycji: 230 872,30 zł

Opis inwestycji

Powiat Krotoszyński otrzymał dofinansowanie w konkursie grantowym na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem grantu było zwiększenie zdolności Powiatu Krotoszyńskiego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, w tym poprawa jakości pracy zdalnej, poprzez zwiększenie stopnia cyfryzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa jednostki obsługi administracyjnej, jaką jest Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

W ramach projektu wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym, zakupiono  8 sztuk komputerów przenośnych, 14 sztuk licencji OFFICE 2021, 4 sztuk stacji roboczych, 2 sztuki komputerów specjalistycznych dla działu IT, 3 szt. licencji na oprogramowanie do edycji i przeglądania plików pdf .

Projekt obrał za cel edukację cyfrową urzędników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, dlatego zorganizowano szkolenia dla wszystkich urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.