Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Cyfrowy Powiat Krotoszyński – cyfryzacja i modernizacja baz danych

  • Rok inwestycji: 2016-2021

  • Miejsce inwestycji: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

  • Łączna kwota inwestycji: 3 126 749,00 zł

Opis inwestycji

Cel główny projektu to intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjno–komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienie funkcjonowania administracji Powiatu Krotoszyńskiego poprzez rozszerzenie cyfrowych zasobów geodezyjnych rejestrów publicznych, poprawę ich jakości oraz dostępności, a także niezbędną rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej i systemowej koniecznej do świadczenia e-usług. Dzięki temu przedsięwzięciu specjaliści oraz mieszkańcy mogą załatwić wiele spraw za pomocą Internetu – z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez konieczności wielokrotnego odwiedzania urzędu, co jest tak istotne w dobie pandemii COVID-19.

W ramach powszechnych e-usług geodezyjnych można m.in. zamówić mapę czy złożyć wniosek, a także dokonać płatności elektronicznej. Wdrożenie e-usług usprawnia również pracę specjalistów – geodetów, komorników i rzeczoznawców.

Projekt pn.: Cyfrowy Powiat Krotoszyński – cyfryzacja i modernizacja baz danych zrealizowano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.