Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Cyberbezpieczeństwo (NFZ Fundusz Przeciwdziałania Covid – 19)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, ul. Młyńska 2

  • Łączna kwota inwestycji: 400 000,00 zł

Opis inwestycji

We wrześniu 2022r.  SPZOZ Krotoszyn podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działań, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców. Wartość projektu to 400 000,00 zł, dofinansowanie 100% wartości projektu.

W ramach dofinansowania Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zrealizował następujące inwestycje podnoszące poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych:

-Wdrożenie i instalacja systemu tworzenia kopii zapasowych,
-Serwer do rozbudowy systemu backup,
-Zakup systemu firewall poprzez dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie sprzętu i oprogramowania typu firewall wraz z pięcioletnim wsparciem,
-System do zarządzania i monitorowania zasobów.