Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ulicy Ogrodowej w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Ogrodowa

  • Łączna kwota inwestycji: 181 711,48 zł

Opis inwestycji

Inwestycja dotyczyła budowy ulicy Ogrodowej w Krotoszynie na odcinku o długości 108mb.

Dofinansowanie Gminy Krotoszyn w ponad 55%.