Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smolice – Raszewy – Pasierby – granica powiatu krotoszyńskiego, gmina Kobylin

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Smolice, droga powiatowa nr 5125P oraz droga powiatowa 4926P Smolice - Raszewy - Pasierby – granica powiatu krotoszyńskiego, Gmina Kobylin

  • Łączna kwota inwestycji: 2 955 564,27 zł

Opis inwestycji

Inwestycja obejmowała budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smolice- Raszewy – Pasierby – granica powiatu wraz z aktywnym przejściem dla pieszych. Zakres robót objął odcinek o długości 2800 mb.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z  Funduszu Dróg Samorządowych. Istotnym elementem było też dofinansowanie Gminy Kobylin w wysokości  766 619,00 zł