Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Dzielice – Rozdrażew

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Dzielice - Rozdrażew droga powiatowa nr 4331P

  • Łączna kwota inwestycji: 794 061,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie objęło budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P Dzielice – Rozdrażew. Zakres objął prace na odcinku o dł. 1326 mb.

Inwestycja została dofinansowania z budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie Gminy Rozdrażew wyniosło 222 322,00 zł.