Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Konarzew

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Konarzew

  • Łączna kwota inwestycji: 673 346,63 zł

Opis inwestycji

Inwestycja wykonana przy wsparciu gminy Zduny, która dofinansowała zadanie w 50% wartości. W wyniku realizacji inwestycji wykonano ścieżkę o długości 553 m.