Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ścieżki pieszo–rowerowej w miejscowości Konarzew, droga powiatowa 5500P

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Konarzew, droga powiatowa nr 5500P

  • Łączna kwota inwestycji: 2 442 023,23 zł

Opis inwestycji

Powiat Krotoszyński otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej w m. Konarzew droga powiatowa 5500P”. Inwestycja realizowana na odcinku o długości 1550 mb.