Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski – Staniew, ulica Zamkowa

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Koźmin Wielkopolski - Staniew

  • Łączna kwota inwestycji: 149 448,59 zł

Opis inwestycji

Gmina Koźmin Wielkopolski dofinansowała realizację powiatowej inwestycji pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Zamkowej na odcinku od młyna do przejazdu PKP. To  pierwszy etap większego zadania inwestycyjnego, które ma połączyć ścieżką rowerową wieś Staniew z Koźminem Wielkopolskim.