Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej droga powiatowa 5165P Zduny – Chachalnia od km 0+200 do km 2+535

 • Rok inwestycji: 2022

 • Miejsce inwestycji: Zduny, droga powiatowa 5165P

 • Łączna kwota inwestycji: 5 169 059,77 zł

Opis inwestycji

W ramach inwestycji wykonany został ostatni odcinek pomiędzy Chachalnią a Zdunami, liczący ponad 2,3 kilometra.  Na inwestycję złożyło się pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wyniosło 1 mln 532 tys. 160 zł czyli 50% kosztów kwalifikowanych, a także dofinansowanie Miasta i Gminy Zduny w wysokości 1 mln 500 tys. oraz wkład własny Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 2 mln 136 tys. 899 zł 77 gr.

Zakres robót na długości 2335 metrów objął:

 • budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokości 2,5m,
 • remont dwóch przepustów,
 • montaż odwodnienia-kanalizację, wykonanie kratek ściekowych,
 • budowę zatoki autobusowej,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu: podwyższonych skrzyżowań z ulicą gminną, barier rurowych, barier energochłonnych, oznakowania pionowego,
 • uzupełnienie pobocza.

Wykonanie tej ścieżki jest niezwykle istotnym, niemalże całkowitym domknięciem pętli rowerowej pomiędzy stolicą powiatu Krotoszynem a gminą Zduny. Dwa lata wcześniej, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowano bowiem ścieżkę biegnącą przez miejscowość Chachalnia, która stała się z kolei przedłużeniem wybudowanej przed dekadą ścieżki do Krotoszyna.