Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Baszków – Bestwin

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Baszków - Bestwin

  • Łączna kwota inwestycji: 772 654,13 zł

Opis inwestycji

To kontynuacja ścieżki wykonanej w Baszkowie. Dzięki budowie odcinka o dł. 677 mb drogę doprowadzono do Bestwina. To ścieżka asfaltowa, wjazdy do posesji wykonano z kostki brukowej. Jest też krótki odcinek pokryty kostką, oznakowany jako trasa dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego.

Inwestycja zrealizowana  dzięki 50% dofinansowaniu gminy Zduny.