Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa/przebudowa drogi powiatowej 5188P, ulica Chwaliszewska w Krotoszynie od DK 36 do DW 444 – etap I

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Chwaliszewska - droga powiatowa 5188P

  • Łączna kwota inwestycji: 873 179,63 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogę powiatową 5188P na odcinku o długości 333 m.

Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 433 240,81 zł.