Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa łącznika drogowego ulic Koźmińskiej i Mahle w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Koźmińska i Mahle

  • Łączna kwota inwestycji: 12 139 251,24 zł

Opis inwestycji

To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych powiatu. Budowa łącznika drogowego ulic Koźmińskiej i Mahle w Krotoszynie stworzyła alternatywne i bezpośrednie połączenie DK 15 z największym zakładem powiatu Mahle Polska. Dzięki temu znacząco odciążono i udrożniono ruch w centrum stolicy powiatu.

Przebudowa ulicy Przemysłowej odbyła się z dofinansowaniem  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 3 mln 735 tys. to wkład gminy Krotoszyn.

Zakres robót:

  • odcinek od ul. Koźmińskiej do starej Cegielni polegał na wymianie istniejącej infrastruktury gazowej, energetycznej, telekomunikacyjne, drogowej, kanalizacji deszczowej,
  • odcinek od starej Cegielni do ul. Mahle polegał na budowie od podstaw odcinka drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz budową ronda; odcinek ten posiada także kanał technologiczny.

Nowo wybudowana droga posiada chodnik, ścieżkę pieszo – rowerową oraz jezdnię o szerokości 7,00m.