Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 5143P w miejscowości Borzęcice

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Borzęcice, droga powiatowa 5143P

  • Łączna kwota inwestycji: 333 523,41 zł

Opis inwestycji

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 5143P w m. Borzęcice na długości 430 mb.

Dofinansowanie Gminy Koźmin Wlkp. – 185 000,00 zł