Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od młyna do przejazdu kolejowego – ulica Zamkowa w Koźminie Wlkp.

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Koźmin Wlkp., droga powiatowa 5132P

  • Łączna kwota inwestycji: 69 733,61 zł

Opis inwestycji

Inwestycja wykonana dzięki dofinansowaniu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.