Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P – ulica Kozala w Krotoszynie i miejscowość Henryków wraz z remontem nawierzchni

  • Rok inwestycji: 2015

  • Miejsce inwestycji: droga powiatowa nr 4331P ul. Kozala w Krotoszynie i m. Henryków

  • Łączna kwota inwestycji: 1 597 892,36 zł

Opis inwestycji

Zakres zadania to wykonanie ponad 3 km ciągu pieszo-rowerowego na ul. Kozala w Krotoszynie oraz ścieżki pieszo-rowerowej na długości 2413 m w Henrykowie.

Zadanie dofinansowały samorządy gminne oraz Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.