Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika – ulica Baszkowska w Kobylinie

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Kobylin, ul. Baszkowska

  • Łączna kwota inwestycji: 597 055,28 zł

Opis inwestycji

Inwestycja dotyczyła budowy chodnika na ulicy Baszkowskiej w Kobylinie na długości 815m.

Dofinansowanie Gminy Kobylin: 297 000,00 zł.